Przyspieszenie procesu inwestycyjnego - Mniej biurokracji dla geodetów

  • 17 lutego 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepok.com)

Przyspieszenie procesu inwestycyjnego, mniej biurokracji dla geodetów, bezpłatny dla wszystkich dostęp do danych – takie m.in. będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz niektórych innych ustaw, które wczoraj wieczorem uchwalił Sejm.

– Przygotowane przez nas zmiany usprawnią realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu proces inwestycyjno-budowlany zostanie znacząco przyspieszony. – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz

– Efektem nowelizacji będą transparentne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz jednoznacznie określone prawa i obowiązki, zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak również organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Możliwość racjonalnego zaplanowania prac geodezyjnych oraz uproszczenie, a nawet eliminacja niektórych procedur, przyczynią się do przyspieszenia wykonywania tych prac. – podkreśla Emilewicz.

– Zmiany w ustawie idą w trzech kierunkach. Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. Po trzecie, bezpłatnie udostępnimy dane geodezyjne. – dodaje wiceszef resortu rozwoju Robert Nowick.

Z korzyścią dla wszystkich

Efektem planowanych zmian będzie zmniejszenie procedur dla geodetów, co znacznie ułatwi im pracę. Bez względu na to, czy jest to budowa domu, drogi czy linii kolejowej, inwestycje będą szybsze dla wszystkich. Projektowane przepisy zniosą też nadmierne ograniczenia, w tym biurokratyczne, które występują w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych. Zostanie uproszczony sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Wprowadzona będzie również możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni. A mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty. W efekcie, czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie – średnio z 60 do 18 dni. A to oznacza, że krótszy będzie czas potrzebny na realizację każdej inwestycji. 

Bezpłatny i szybszy dostęp

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi o: dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie można pobrać je bezpłatnie ze strony GEOPORTAL.GOV.PL. Takie dane mogą być potrzebne przedsiębiorcom na przykład do tworzenia aplikacji na smartfony, wykorzystujących informacje o przestrzeni albo do budowy przyłącza gazowego. Jest to zmiana postulowana zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby indywidualne. Dane przestrzenne należą do jednych z najbardziej wartościowych informacji sektora publicznego. Rozwiązanie to wychodzi też naprzeciw polityce otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z  2016 r. 

Dane rzetelne i wiarygodne

Projekt przewiduje uszczegółowienie zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Doprecyzowane będą też relacje prawne między wykonawcami tych prac, a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej. Informacje, zawarte w ewidencji gruntów i budynków będą aktualizowane na podstawie materiałów, które znajdują się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Rozwiązanie to usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Projekt zmniejsza także zakres informacyjny w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji, które znajdują się w innych rejestrach państwowych. Rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów. Zmiany obejmą też procedurę uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Projektowana zmiana umożliwi osobie zdobywającej praktykę zawodową, w uzasadnionych przypadkach (np. śmierć osoby, pod której kierunkiem wykonywane były prace), potwierdzenie tej praktyki poprzez złożenie oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o odbyciu takiej praktyki. 

Cyfrowe dane planistyczne

Projektowane zmiany będą również służyć usprawnieniu procesu inwestycyjnego. Dzięki nim obywatele i przedsiębiorcy będą mieli ułatwiony dostęp do danych planistycznych i będą mogli zapoznać się z ich treścią przez internet. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Rozwiązania te przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów, które opisują zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów