Rybnik sprzedaje działki inwestycyjne

  • 18 stycznia 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Rybnik (fot. UM Rybnik)

Miasto Rybnik ogłosiło dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych. Nieruchomości zlokalizowane są w atrakcyjnie położonych lokalizacjach, w centralnej części subregionu zachodniego województwa śląskiego, który zamieszkiwany jest przez ponad 600 tys. osób.

Pierwszy przetarg (pisemny nieograniczony) dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w centrum miasta - przy ul. gen. Józefa Hallera.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a także zabudowę usługową - w tym m.in. biura, hotele i handel.

Nieruchomość stanowi zwarty kompleks działek o łącznej powierzchni 1 410 m2, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w ścisłym centrum Rybnika. W jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się m.in. rynek, galerie handlowe, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, targowisko miejskie oraz wielopoziomowy parking miejski. 

Dzięki otwarciu w 2020 roku nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 (część Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna), a także budowie  tzw. Drogi Śródmiejskiej, dojazd z centrum miasta do autostrady A1 zajmuje zaledwie 10-15 minut. 

Przetarg odbędzie się 12 marca 2021 roku, wadium należy wnieść najpóźniej do 8 marca 2021 r. Nabywca będzie zobligowany do zabudowy nieruchomości oraz oddania budynków do użytkowania w ciągu czterech lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Foto

Więcej informacji na temat przetargu znajduje się na miejskiej stronie internetowej pod adresem:
https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/srodmiejska-dzialka-na-sprzedaz

Drugi przetarg (ustny nieograniczony) dotyczy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej nr 6004/193 o powierzchni 12 187 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową (6/3U), w ramach której przewidziano m.in. biura, handel detaliczny czy handel hurtowy. Uzupełniająco dopuszczona jest produkcja (produkcja drobna, składy i magazyny).

Nieruchomość położona jest blisko centrum miasta, a także w odległości 2 km od nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 935. Na korzystne położenie terenu inwestycyjnego zwraca uwagę m.in. jedna z największych spółek działających w sąsiedztwie:

– Zakończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna, a także wybudowanie przez Miasto łącznika drogowego pomiędzy ul. Brzezińską i ul. Jerzego Giedroycia sprawiły, że obecnie ta część miasta jest bardzo dobrze skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje kilka minut, natomiast tak istotny dostęp do autostrady A1 został znacznie poprawiony i obecnie dotarcie do niej jest możliwe drogą dwujezdniową już w czasie 10-15 minut. – mówi Prezes Zarządu Tesko Steel Sp. z o.o. Robert Schnabel.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 25 marca 2021 r. Wadium należy wnieść najpóźniej do 19 marca.

Nabywca nieruchomości będzie miał obowiązek jej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem określonym w MPZP w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży (za niedotrzymanie tego terminu, jak i w każdym kolejnym roku zwłoki, nabywca będzie zobowiązany płacić karę umowną).

Foto 2

Więcej informacji na temat przetargu znajduje się na miejskiej stronie internetowej pod adresem:
https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/atrakcyjna-dzialka-na-sprzedaz

Inwestujący w Rybniku mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulg w podatku dochodowym CIT/PIT - ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi te przyznawane są w formie decyzji o wsparciu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w wysokości 25%, 35% lub 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy. Co istotne, w Rybniku stosowane są preferencyjne warunki przyznawania ulgi w podatku dochodowym - aby mieć prawo ubiegania się o wsparcie w przypadku mikroprzedsiębiorców konieczne jest zobowiązanie się do poniesienia (obniżonych) kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 200 tys. zł (małe przedsiębiorstwa - 500 tys. zł, średnie przedsiębiorstwa 2 mln zł, duże przedsiębiorstwa 10 mln zł).

Kontakt:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
tel. (+48) 501 110 265, (+48) 32 43 92 255
e-mail: inwestor@um.rybnik.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów