Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs dla Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt złożony przez Rumia Invest Park  pn. "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi - etap II" został wybrany do dofinansowania. Spółka otrzyma blisko 3,4 mln zł. 

Całkowita wartość projektu to 14 714 660,35 zł.

To nie pierwsze dofinansowanie otrzymane na ten cel przez Rumia Invest Park. W lipcu 2020 roku marszałek województwa pomorskiego uroczyście przekazał symboliczny czek na kwotę prawie 6,5 miliona złotych unijnego dofinansowania.

Kolejny projekt złożony przez spółkę Polhoz i wybrany do dafinansowania to "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański przez Polhoz szansą na rozwój przedsiębiorczości". Spółka otrzyma ponad 5 mln zł.