Program Inwestycji Strategicznych - Dofinansowania dla JST przyznane

  • 17 października 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

JST dostały dofinansowanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Piąty nabór Programu Inwestycji Strategicznych pomoże samorządom w przygotowaniu terenów inwestycyjnych w strefach przemysłowych. Zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego było tak duże, że budżet programu wzrósł z 3 do 5 mld zł.

Pieniądze z programu będą mogły zostać przeznaczone na:
• budowę lub modernizacja infrastruktury drogowej,
• budowę lub modernizację infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej,
• budowę lub modernizację infrastruktury technicznej drogowej,
• budowę lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków były gminy, powiaty, województwa oraz związki jednostek samorządu terytorialnego - JST. JST mogło złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie w limitach nieprzekraczających: 100 milionów złotych oraz 250 milionów złotych.

Wnioski były składane za pośrednictwem specjalnie dedykowanej aplikacji BGK. Nabór ruszył 21 czerwca 2022 i trwał do 12 lipca W jego wyniku dotacje przyznano pod 52 inwestycje rozsiane we wszystkich województwach kraju.

– Wasza odpowiedź na program jest niezwykle budująca. Liczba i wysokość wniosków zaskakuje. Polska konkuruje o inwestorów z krajami z całego świata. Musimy naszą ofertę stale poprawiać. Niech te inwestycje przełożą się na lepsze życie, lepsze i wyższe wynagrodzenie. Polska ma wielki potencjał, który należy dobrze wykorzystywać. – powiedział minister rozwoju Waldemar Buda zwracając się do przedstawicieli samorządów podczas uroczystości przyznania dofinansowania. 

Wg najświeższego raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju -  UNCTAD Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem inwestycyjnym w regionie i trzecim najbardziej atrakcyjnym w Unii Europejskiej.

Na całym świecie bezpośrednie inwestycje zagraniczne warte były w ubiegłym roku 1,58 bln dolarów. To o 64 proc. więcej, niż rok wcześniej. Dane dla Polski na tym tle wyglądają lepiej niż dobrze, bo wartość BIZ była rekordowo wysoka: wyniosła 24,8 mld dolarów. Rok wcześniej było to 13,8 mld dolarów.

Pełna lista JST z dofinansowaniem:

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów