Ponad 4 mln zł na uzbrojenie Parku Przemysłowo Technologicznego we Wrockach

  • 16 lipca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Park Przemysłowo Technologiczny Wrocki (fot. UG Golub-Dobrzyń)

Ponad 4 mln zł na uzbrojenie Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach (woj. kujawsko-pomorskie) i 144 tys. na przebudowę drogi w Nowej Wsi.

Wójt Gminy Marek Ryłowicz wraz z Skarbnik Gminy Iwoną Górską w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i uzbrojenie Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach”. Na zadanie o wartości 4 762 682,39 zł Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 4 048 280,03 zł.

Zgodnie z założeniami w ramach realizacji projektu zostaną wykonane roboty budowlane, m.in rozbudowa układu drogowego, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Duża cześć inwestycji zostanie również przeznaczona na promocje terenów inwestycyjnych.  

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Termin realizacji zadania to 31.05.2022 r.

Nie jest to jedyne dofinansowanie jakie w ostatnim czasie pozyskała gmina. Trzy dni wcześniej władze Gminy podpisały umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś – Lisewo w miejscowości Nowawieś”. Na tę inwestycję pozyskano dofinasowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 144 360,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. W ramach tego zadania zostanie przebudowana droga na odcinku 802 m. Droga ta będzie miała 4 m szerokości na której zostanie wykonany asfalt o grubości 3 cm + 3 cm.

Natomiast 19 czerwca podpisano umowę na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków”. Gmina Golub-Dobrzyń otrzyma na to zadanie wsparcie w kwocie 1 332 559,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 2 289 205,49 zł.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów