Ponad 1300 ha terenów inwestycyjnych pod nowe inwestycje

  • 26 lipca 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Sejm przyjął specustawę, która da dwa lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych na inne grunty m.in. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Akt prawny dotyczy dwóch miast – Jaworzna i Stalowej Woli. 

Ustawa daje nowe życie Stalowej Woli przez zgodę na utworzenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego dedykowanego dla nowoczesnych technologii oraz innowacj.

– Proponowany przez Rząd projekt ustawy wyznaczający w Stalowej Woli obszar blisko 1000 ha zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej strefy przemysłowej, a tym samym możliwości uzbrojenia tych terenów w niezbędne sieci infrastruktury technicznej, stawia przed nami historyczną szansę nowego rozwoju gospodarczego i wyznaczenia nowej wieloletniej strategii rozwoju miasta. – mówi przedstawiciel miasta.

Wskazane w projekcie ustawy dedykowane branże, związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służące upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, wysokich technologii elektronicznych i procesorów czy innowacyjnej technologii wodorowej, tworzą zupełnie nowy horyzont kształtowania rynku pracy w obszarach nowoczesnej produkcji, która do tej pory nie była obecna zarówno w Stalowej Woli, jak również w regionie. 

Ważnym jest również rozwój branż, które już dzisiaj dynamicznie działają w Stalowej Woli, jak strategiczna produkcja dla obronności państwa realizowana przez Hutę Stalowa Wola oraz przemysł lotniczy, motoryzacyjny i tworzyw sztucznych. 

W przypadku Jaworzna rząd dał zielone światło do zagospodarowania terenów poprzemysłowych pod fabrykę polskich samochodów elektrycznych „Izera”. 

W grudniu minionego roku ogłoszono, że w Jaworznie powstanie fabryka Izery. Od projektu i pomysłu do wykonania droga jednak jest dość długa. W najbliższych miesiącach powinny ruszyć prace nad budową, ale najpierw trzeba odpowiednio przygotować teren, a to – ze względu na rosnący tam las – wymaga odpowiedniej procedury zamiany gruntów, która będzie możliwa dzięki dzisiejszej decyzji Sejmu.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – odpowiedź na wyzwania przyszłości

Coraz bardziej konkretyzuje się wizja utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Specjalnej strefy inwestycyjnej, gdzie wokół przyszłej fabryki samochodów elektrycznych, powstanie prężny park przemysłowy skupiający przedsiębiorstwa z branży automotive oraz innych innowacyjnych i przyszłościowych sektorów gospodarki. JOG w ciągu najbliższych 10 lat może przynieść nawet 13 tys. nowych miejsc pracy w rozwojowych branżach.

– Przed kilkunastoma miesiącami zaleciłem moim współpracownikom przygotowanie analizy uwarunkowań i założeń do utworzenia w Jaworznie dużego parku przemysłowego, przy którego zagospodarowaniu inwestycyjnym moglibyśmy współpracować z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną. Następnie propozycję wraz z wstępnym opracowaniem przedłożyłem osobiście w Kancelarii Premiera. Okazało się, że nasza oferta doskonale wpisuje się w strategiczne projekty rządowe. Stąd decyzja, by fabryka Izery powstała właśnie w Jaworznie, a wokół niej cały park przemysłowy związany z branżą motoryzacyjną, – mówi prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Planowany Jaworznicki Obszar Gospodarczy obejmie powierzchnię ok. 300 ha (a uwzględniając Strefę Przemysłową I i II łącznie 350 ha), głównie poprzemysłowych terenów w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1. Niegdyś prowadzono tu wydobycie piasku podsadzkowego, wydobycie węgla z płytkich pokładów (systemem upadowych), zlokalizowano instalację do wytwarzania podsadzki hydraulicznej oraz osadniki kopalni.
Według przedstawicieli KSSE, teren ma potencjał rozwojowy porównywalny z podstrefą gliwicką. Jego pełne zagospodarowanie (w znaczeniu zabudowy przez inwestorów) zajmie około 10 lat. Szacowane przyszłe miejsca pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach sięgną liczby ok. 13 tys.

Fabryka Izery ma powstać na poprzemysłowych terenach inwestycyjnych w okolicy ulicy Wojska Polskiego. – Teren przeznaczony pod budowę fabryki Izery ma powierzchnię ok. 118 ha, z czego około 70 proc. stanowią zadrzewienia i zakrzaczenia. W przeszłości był to obszar intensywnej działalności przemysłowej, a kilkudziesięcioletni proces jego rekultywacji w kierunku leśnym nie zakończył się sukcesem – wyjaśnia Paweł Tomaszek, dyrektor ds. komunikacji i rozwoju biznesu spółki ElectroMobility Poland. Problemem w ostatnich miesiącach okazał się brak zgody Lasów Państwowych na wycinkę drzew w tym rejonie. Dopiero w kwietniu Ministerstwo Klimatu dało zielone światło całej inwestycji na tym obszarze. Dziś Sejm wyraził zgodę na zamianę gruntów Lasów Państwowych na inne grunty Skarbu Państwa. Ustawa pozwoli w łatwy sposób na dostosowanie terenów pod inwestycje na obszarze przeznaczonym na fabrykę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów