Zarząd Województwa przedłużył do 15 maja 2020 roku termin składania wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na utworzenie terenów inwestycyjnych.

Początkowo konkurs miał się zakończyć 30 kwietnia 2020 roku, ale Zarząd Województwa przychylił się do próśb wnioskodawców o wydłużenie terminu składania wniosków. Projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych są bowiem czasochłonne, wymagają uzyskania odpowiednich decyzji różnego rodzaju organów. Stąd taka decyzja.

Poza tym, nabór (w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne) jest ostatnim konkursem na takie inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydłużenie terminu pozwoli samorządom na skorzystanie z tej ostatniej szansy i złożenie kompletnych, w pełni przygotowanych projektów.