Zakończyła się budowa drogi klasy Z w Legnicy, która łączy ul. Giełdową (dawną Myśliwską) z terenami produkcyjno-usługowymi (tzw. Legnica II) i obwodnicą zachodnią. Po odbiorach końcowych (18 czerwca) rozpoczęło się użytkowanie. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę ul. Giełdowej i włączenie jej do obwodnicy zachodniej. 

Budowa tej drogi jest kontynuacją zakończonej kilka lat temu inwestycji, związanej z uzbrojeniem i budową ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej, które skomunikowały atrakcyjne tereny inwestycyjne (Legnica II) z ul. Jaworzyńską, obwodnicą zachodnią i autostradą A-4. Powstały wówczas drogi, chodniki, oświetlenie, sieć Legman, sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także zatoki postojowe i autobusowe.

Inwestycja uatrakcyjnia prowadzoną szeroko na tym terenie działalność produkcyjną i usługową. Działa tu kilkunastu inwestorów z wielu branż.

Warto przypomnieć, że teren inwestycyjny Legnica II, o powierzchni ponad 20 ha, przed kilku laty miasto włączyło do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.