Miasto Turek sprzedaje nieruchomości w centrum miasta

  • 23 marca 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

MIasto Turek (fot. UM Turek)

Miasto Turek wystawiło na sprzedaż trzy nieruchomości zlokalizowane w ścisłym centrum. To zabudowane działki przy ulicy Kaliskiej 46, 46a, 48, 48a oraz u zbiegu ulic 3 Maja i Żeromskiego. Nabywcy nieruchomości będą mogli skorzystać z rządowego programu „Pałacyk Plus”, dofinansowującego zakup i remont zabytkowych obiektów.

Wystawione na sprzedaż nieruchomości znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej bądź są wpisane do rejestru zabytków. Dlatego ich nabywcy będą mogli liczyć na skorzystanie z ulgi zwanej „Pałacyk Plus”, na zakup zabytkowej nieruchomości i na koszty jej renowacji.

Wszystkie niżej wymienione przetargi odbędą się 29 kwietnia 2022 r., natomiast wadium należy wpłacić do 22 kwietnia 2022 r.

Nieruchomość naprzeciwko Domu Strażaka, u zbiegu ulic 3 Maja 22 i Żeromskiego 2 ma powierzchnię 0,0600 ha i jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jej cena wywoławcza wynosi 450 tys. zł. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie: https://bip.miastoturek.pl/artykul/przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-przy-zbiegu-ulic

Foto

Grunty przy ul. Kaliskiej 46, 46a mają łączną powierzchnię 0,1687 ha. Działki są zabudowane m.in. dawnym domem tkacza, wpisanym do rejestru zabytków. Na tym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza wynosi 220.000 zł. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie: https://bip.miastoturek.pl/artykul/przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-przy-ul-kaliskiej-46-46a

Foto

Nieruchomość przy ul. Kaliskiej 48, 48a ma powierzchnię łączną 0,1675 ha. Tam także znajduje się dawny dom tkacza, wpisany do rejestru zabytków. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza wynosi 225.000 zł. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie: https://bip.miastoturek.pl/artykul/przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-przy-ul-kaliskiej-48-48a

Foto

Szczegółowych informacji o przetargach i wystawionych na sprzedaż nieruchomościach udzielają pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku, tel.: 63 289 61 62.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów