Gmina Tarnowskie Góry uzbroiła ponad 6 ha gruntów

  • 4 maja 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. UM Tarnowskie Góry)

Tarnogórskie tereny inwestycyjne do końca tego roku zostaną udostępnione przedsiębiorcom. Zakupiona przez gminę 6,5 hektarowa działka przy ulicy Polnej została już uzbrojona, miasto kończy właśnie budowę drogi wewnętrznej na obszarze strefy.

– Przetargi na sprzedaż działek ruszyć powinny w czerwcu, tak by móc przekazać tereny inwestorom do końca tego roku. – informuje Jarosław Wasążnik, kierownik miejskiego Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych w UM Tarnowskie Góry. – Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono obecnie cztery działki dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zależności od zainteresowania przedsiębiorców, może być to więcej, rzecz jasna mniejszych, działek. Bierzemy pod uwagę wyłącznie firmy przyjazne środowisku naturalnemu – dodaje Wasążnik.

„Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych” to projekt unijny, który zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni: 54 904,2 metrów kwadratowych ((całkowita powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 62 398,1 metrów kwadratowych), znajdujących się przy ul. Polnej. Całkowita wartość zadania to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne to 9,5 mln zł. 

Projekt obejmuje budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikami i oświetleniem otworzy dojazd do Lasowic z centrum miasta. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów