Co oferują parki przemysłowo - technologiczne?

  • 1 grudnia 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Parki przemysłowo-technologiczne służą wymianie myśli naukowych i wsparciu przedsiębiorstw w rozwoju technologii i innowacji. Mówiąc o parkach technologicznych (technoparkach) najczęściej bierze się pod uwagę dużą i zróżnicowaną grupę jednostek, do których zaliczają się zarówno parki przemysłowo-technologiczne (PP-T), parki naukowo-technologiczne (PN-T), jak również parki przemysłowe. Rola technoparków polega na zgromadzeniu w jednym miejscu firm zajmujących się badaniami i rozwojem i wsparciu ich poprzez m.in. dostarczenie odpowiedniej infrastruktury i kapitału rozwojowego. W technoparkach działają zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.

Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika, że w Polsce funkcjonuje 78 parków przemysłowych i technologicznych. Parki różnią się między sobą infrastrukturą i charakterem wynikającym z uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych regionu. Część z nich powstała w pobliżu dużych ośrodków akademickich takich jak Wrocław, Poznań czy Kraków, jednak wiele zostało założonych również w mniej zaludnionych regionach Polski. Najwięcej parków przemysłowo-technologicznych znajduje się na Śląsku, w Wielkopolsce i województwie zachodniopomorskim.

Za pierwszy polski park technologiczny uznaje się Poznański Park Naukowo -Technologiczny stworzony w 1995 roku. Dużą rolę w rozwoju PN-T odegrały fundusze unijne. W latach 2004-2014 na stworzenie infrastruktury do parków technologicznych pozyskano 840 mln zł z funduszy europejskich. Również w obecnej perspektywie unijne 2014-2020 technoparki uzyskują dofinansowanie na przygotowanie terenów.  Zdecydowana większość parków została stworzona przez jednostki samorządu terytorialnego (miasto lub gmina), często we współpracy z uczelniami wyższymi. Niewielki procent jest rezultatem zainwestowania kapitału prywatnego np. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jako współpraca koncernu Orlen i miasta Płock, czy pierwszy w pełni prywatny park technologiczny YouNick Technology Park w Wielkopolsce.

Polskie prawo definiuje park przemysłowo - technologiczny jako zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach oraz inne dołączone do nich nieruchomości. Przykładowo Gdański Park Naukowo – Techologiczny powstał w miejsce dawnych Gdańskich Zakładów Graficznych.

Z kolei park technologiczny rozumiany jest jako zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Czym może służyć park przemysłowo-technologiczny?

Technoparki realizują wiele zadań, do których należy m.in. oferowanie przestrzeni i doradztwa do rozwoju zaawansowanych technologicznie firm, przyciąganie inwestorów, tworzenie miejsc pracy, wspieranie przedsiębiorczości, transfer technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, czy tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wyspecjalizowane laboratoria

Część PN-T decyduje się na specjalizację w wąskiej dziedzinie, często wynikającej z tradycji przemysłu w danym regionie czy bliskości ośrodka akademickiego. Takimi przykładami jest m.in. małopolski MMC Brainville specjalizujący się w sektorze ICT, Kraków Park Life Science skierowany do branży lifescience, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis specjalizujący się w rozwoju przemysłu lotniczego, Park Przemysłowo Technologiczny Ekopark w Piekarach Śląskich związany z technologiami rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy łódzki Bionanopark.

W zależności od specjalizacji technopark może oferować wysokiej klasy laboratoria i pracownie wyposażone w wyspecjalizowany sprzęt oraz zaplecze informatycznego w postaci datacenter. Przykładowo w ramach Kraków LifeScience Park dostępne jest Centrum Badań Klinicznych oraz wyspecjalizowane laboratoria m.in. Laboratorium Tkanek i Komórek czy Laboratorium Mikrobiologiczne. Z kolei Podkarpacki PN-T Aeropolis dysponuje laboratoriami niezbędnymi dla przemysłu lotniczego takimi jak Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis. Natomiast Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji posiada budynek kontroli lotów i drogę startową.

Infrastruktura biurowa

Jednym z zadań technoparków jest dostarczanie przestrzeni do rozwoju firmy. W związku z tym oferują gotowe powierzchnie biurowe, w pełni wyposażone sale konferencyjne, przestrzenie coworkingowe oraz kongresowo-wystawiennicze.

Parki tworzą również przyjazne otoczenie dla działających w nich firm i ich pracowników poprzez takie dodatkowe udogodnienia jak żłobki czy przedszkola, warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży, restauracje, centra medyczne czy przestrzenie kulturalnej oraz tereny zielone.

Tereny inwestycyjne i hale magazynowe

Technoparki, zwłaszcza parki przemysłowe i parki naukowo-technologiczne o uniwersalnym charakterze, w dużej mierze skupiają się na zapewnieniu przedsiębiorcom w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych pod budowę własnych zakładów. Część z terenów dostarczanych jest po uprzedniej rekultywacji. 

Dysponują również zapleczem dla firm produkcyjnych w postaci hal produkcyjnych i magazynów. Zaletą inwestowania w takich parkach jest dostęp na preferencyjnych warunkach do przestrzeni biurowo-konferencyjnej oraz infrastruktury badawczej. 

Inkubatory przedsiębiorczości i akceleratory

W technoparkach firmom oferowany jest również cały wachlarz usług w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw oraz transferu technologii. Część z nich odbywa się poprzez Inkubatory Przedsiębiorczości, w których powstające przedsiębiorstwa mają dostęp do powierzchni potrzebnej do rozwoju firmy w cenach poniżej cen rynkowych oraz wsparcia w zakresie m.in. pomocy prawnej czy księgowej, zdobywania kapitału zewnętrznego. Niektóre parki tworzą ściśle wyspecjalizowane branżowo inkubatory. W części parków działają także Akceleratory start-upów, przykładowo w Krakowskim Park Technologicznym założono Akcelrator BalticSatApps mający za zadanie wsparcie i akcelerację startupów wykorzystujących dane satelitarne Copernicus.

Zwolnienia podatkowe 

Parki mogą również wspierać przedsiębiorców poprzez szereg ulg i zwolnień podatkowych, w szczególności zwolnienie z podatku od nieruchomości. Część parków funkcjonuje w ramach specjalnych stref ekonomicznych, m.in. Mielecki Park Przemysłowy, Krakowski Park Technologiczny czy Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. 

Pomoc dla przedsiębiorców nie zawęża się jedynie do infrastruktury. Duże znaczenie ma również wspomaganie firm w rozwoju m.in. poprzez doradztwo z zakresu prawa np. prawa własności intelektualnej, księgowości czy promocji i marketingu. Parki wspierają również networking firm, zaś poprzez działanie na jednym terenie firmy mogą ze sobą współpracować. Ważnym elementem działania parków jest transfer technologii, przekształcanie wyników badań naukowych i rozwojowych w technologie czy tworzenie korzystnych warunków rozwoju. 


PARTNERZY TEMATU

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów