Czy w Kraśniku powstaną nowe tereny inwestycyjne?

  • 29 października 2019
  • TerenyInwestycyjne.info

Burmistrz Kraśnika wystąpił do starosty kraśnickiego z wnioskiem o sprzedaż miastu terenów o powierzchni ponad 75 ha.

Władze Kraśnika planują utworzenie Kraśnickiego Parku Przemysłowego. Burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk wystąpił do starosty Andrzeja Rolli z wnioskiem o sprzedaż miastu nieruchomości o powierzchni ponad 75 ha, położonych w okolicy Fabryki Łożysk Tocznych.

Miasto podjęło działania zmierzające do utworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości. Szansą na ożywienie gospodarcze ma być Park Przemysłowy, w ramach którego może powstać Inkubator Przedsiębiorczości oraz obiekty pod działalność produkcyjną i usługową.

Władze miasta zainteresowane są zwiększeniem zasobów terenów inwestycyjnych, bowiem działki w Strefie Inwestycji na Budzyniu wkrótce mogą zostać zagospodarowane. Na terenie przyfabrycznym miasto chce zbudować Kraśnicki Park Przemysłowy. Prowadzone są rozmowy na ten temat z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan, która jest zainteresowana projektem.

Zgodnie z przepisami starosta występuje do wojewody o wydanie zgody na sprzedaż. Takie grunty mogą być sprzedane z obniżeniem ceny o 99%. Chodzi na początek o dwie działki o łącznej powierzchni ponad 75 ha, które obecnie są zalesione i które decyzją ministra ochrony środowiska zostały wyłączone z zarządu Lasów Państwowych. Należą one do Skarbu Państwa.

Zwiększenie terenów inwestycyjnych z obecnych 20 ha, z czego 8 ha jest zagospodarowanych (strefa na Budzyniu), do 95 ha w pierwszym etapie, a nawet około 180 ha w kolejnym, otworzyłoby miasto na dużych inwestorów. – Kraśnik dysponowałby pełną ofertą inwestycyjną w postaci uzbrojonych gruntów, rozwiązań prawnych i organizacyjnych. – mówi burmistrz Wilk.

Kraśnicki Park Przemysłowy będzie miał bardzo dogodne położenie, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej obwodnicy północnej, która łączyć się będzie z budowaną już drogą szybkiego ruch S19. Realizacja projektu w sąsiedztwie funkcjonującej fabryki pozwoli na uniknięcie konfliktów społecznych związanych z powstawaniem zakładów przemysłowych blisko obszarów zamieszkałych.

– Kraśnicki Park Przemysłowy to projekt długookresowy, do jego realizacji niezbędne są liczne pozwolenia i zgody oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego ważne jest jak najszybsze zrobienie pierwszego kroku, jakim jest pozyskanie terenów inwestycyjnych. – podkreśla burmistrz.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów