Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oraz Grant Thornton zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji Badania Klimatu Inwestycyjnego w Polsce.

Badanie ma na celu poznanie opinii firm z kapitałem zagranicznym dotyczących czynników mających wpływ na warunki rozpoczynania oraz prowadzenia działalności w naszym kraju. Rezultaty badania zostaną opublikowane w formie raportu w drugim kwartale 2022 r.

Badanie jest anonimowe i prowadzone w trybie on-line. Ankietę będzie można wypełnić do 13 maja 2022 r. pod adresem: www.paih.gov.pl/klimat.

Poufność Państwa danych

Organizatorzy badania zapewniają, że udzielone przez Państwa informacje pozostaną całkowicie poufne. Wyniki badania posłużą wyłącznie stworzeniu raportu zawierającego zbiorcze zestawienia statystyczne. W żadnym miejscu tego raportu nie pojawią się nazwy firm ani osób, do których została skierowana ankieta.