Miasto Suwałki ogłosiło drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,3467 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej (bezpośrednio przy obwodnicy Suwałk).

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy usługowo – produkcyjnej.

Cena wywoławcza: 1 000 000 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są tutaj

 Co więcej, Suwalskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłosiło przetarg na sprzedaż działki u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej. Nieruchomość została wyceniona na 3 490 000 zł netto.

Sprzedawaną nieruchomość stanową dwie działki o łącznej powierzchni 1,381 ha. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na realizację na niej obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej do 2000 m kw., obiektów o charakterze usług okołomiejskich, za wyjątkiem stacji paliw, myjni, warsztatów i zakładów rzemieślniczych.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są tutaj.