ABSL i MR rozwijają współpracę w zakresie wspierania inwestycji zagranicznych

  • 8 września 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Ministerstwo Rozwoju rozwijają współpracę w zakresie wspierania inwestycji zagranicznych. Wicepremier i Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz podczas wspólnie zorganizowanego FDI forum omówiła wraz z przedstawicielami inwestorów nowe propozycje wspierania inwestycji.

Sektor usług biznesowych w Polsce jest branżą, która najszybciej dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości, stanowiąc istotny element stymulujący gospodarkę. Z analiz prowadzonych przez ABSL wynika, że w 2020 roku zatrudnienie w sektorze wzrośnie, mimo kryzysu, o około 7%, a – co za tym idzie – wzrośnie wartość eksportu w usługach wiedzochłonnych (tzw. KIBS), który na koniec 2019 roku był szacowany na 19,8 mld USD. Kontynuacja biznesowa i szybkość reakcji na kryzysy staje się równie ważna, jak koszt i poziom innowacyjności.

– Rząd pracuje nad „szybką ścieżką” dla inwestorów zagranicznych, którzy planują wielkoskalowe inwestycje w Polsce. Współpraca z ABSL będzie dla nas pomocna w oszacowaniu potrzeb inwestorów. A także określeniu czynników, które sprzyjają dalszemu rozwojowi inwestycji tworzących nowe miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. – mówi Jadwiga Emilewicz, Wicepremier i Minister Rozwoju.

Centra usług wspólnych są dominującym typem inwestycji. Obsługa globalnych struktur macierzystych światowych firm zwiększyła się z około 22 tys. w 2016 roku do 60 tys. osób w 2020 roku, zapewniając stały wkład w gospodarkę w postaci eksportu usług. Jednocześnie Polska, wraz ze swoją ofertą, staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji na świecie, mając szansę na pozyskanie kolejnych inwestycji w związku z globalnymi trendami dotyczącymi skracania łańcucha dostaw oraz lokalizacji procesów biznesowych jak najbliżej produkcji.

– Sektor usług wspólnych zatrudnia 338 tys. osób, kluczowe znaczenie mają zatem przepisy dotyczące dostosowania prawa pracy do nowej rzeczywistości, np. pracy zdalnej oraz przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców co do zasady. Z zatrudnianiem obcokrajowców wiąże się też kolejny istotny element budowania wizerunku Polski jako kraju otwartego i inkluzywnego, co również stanowi istotny element rozwiązań wspierających pozyskiwanie inwestorów. – mówi Piotr Dziwok, Prezes ABSL.

W Polsce jest 970 firm-inwestorów posiadających centra usług, z czego 71% to inwestorzy zagraniczni. Blisko 100 inwestorów obecnych w Polsce znajduje się na liście Fortune Global 500, sprawiając tym samym, że stajemy coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla obcokrajowców.

– W nowej normalności, solidarność i odpowiedzialność między biznesem a rządem będą kluczowymi wartościami, które pozwolą polskiej gospodarce wrócić na ścieżkę rozwoju. Taka współpraca powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu oraz objąć swoim zrozumieniem to, co możemy osiągnąć, jeśli połączymy nasze wysiłki. – podkreśla Michał Mierzejewski, Managing Director Poland & Baltics States, Philip Morris International.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów