6,5 ha terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej czeka na inwestora

  • 29 lipca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne - Strefa Gospodarcza w Tarnowskich Górach (fot. UM Tarnowskie Góry)

Prace w strefie gospodarczej w Tarnowskich Górach dobiegły końca. Teren strefy inwestycyjnej to 6,5 hektara. Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono cztery działki dla przedsiębiorców. W pełni uzbrojone tereny mają powierzchnię od 2,1 ha (największa) do 0,6 ha (najmniejsza) i będą sprzedawane w przetargu nieograniczonym pisemnym. 

– Cena będzie tylko jednym z elementów, jakie będziemy brać pod uwagę. W ocenie oferty dodatkowe punkty przyznawać będziemy małym i średnim firmom. W doborze inwestorów będziemy także premiować firmy przyjazne środowisku naturalnemu. – mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych w Tarnowskich Górach. – Działki są w stu procentach przygotowane dla inwestorów, mają dostęp do wody, kanalizacji, ciepła systemowego i zasilania energetycznego. – dodaje Skrabaczewski. 

Na realizację zadania gmina pozyskała środki UE. Jego całkowita wartość to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 9,5 mln zł. Projekt obejmował budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. 

rojekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów