Na terenie Wodzisławia Śląskiego została utworzona specjalna strefa ekonomiczna w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chodzi o położone na 24-hektarach działki przy ul. Olszyny, które do KSSE zostały włączonw 30 grudnia 2016 r. Utworzenie strefy to przede wszystkim szansa na przyciągnięcie do miasta potencjalnych inwestorów oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Żeby przystąpić do KSSE, miasto musiało przygotować niezbędną infrastrukturę w Strefie Inwestycyjnej Olszyny. Dużą rolę odegrała tu także budowa łącznika drogowego ulic Młodzieżowa-Olszyny.

KSSE utworzono w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz utworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Według danych w KSSE działa ponad 250 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 26 mld złotych i stworzyły ponad 56 tys. nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa działające w KSSE mogą korzystać ze wsparcia podmiotów działających w strefie oraz jej otoczeniu, m.in. ze zwolnień podatkowych (ulgi w podatku CIT). Zwolnienia podatkowe mogą być naliczane w oparciu o koszty inwestycyjne lub w oparciu o nowo stworzone miejsca pracy.