Cztery tereny inwestycyjne typu brownfield w granicach Szczecińskiego Parku Przemysłowego zostały objęte patronatem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W praktyce oznacza to, że w przypadku zainteresowania inwestora, działki mogą zostać objęte statusem SSE.

Patronat dotyczy czterech niewielkich terenów inwestycyjnych: Prostokąt (0,6 ha), Odra (1,0 ha), Trapez (1,0 ha) i Trójkąt (1,3 ha). Wszystkie są w pełni uzbrojone i mają nieograniczony dostęp do nabrzeża. Preferowana działalność to offshore, przemysł stoczniowy i branża stalowa. Właściciel aktywów, Towarzystwo Finansowe „Silesia”, dopuszcza możliwość wieloletniej dzierżawy.

Ewentualne objęcie działek przywilejami strefowymi oznaczać będzie dla inwestora zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 35 proc. nakładów inwestycyjnych. Nie do przecenienia jest również wymiar promocyjny patronatu.

- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, według wszelkich rankingów, należy do najlepszych stref w kraju.Patronat KSSSE jest jak znak najwyższej jakości nadany naszym terenom. Liczymy na bliską współpracę z naszymi partnerami z Kostrzyna nad Odrą i na wspólną promocję. – ocenił inicjatywę Grzegorz Huszcz, prezes zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego.