Trwają prace związane z uzbrojeniem Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt zakończy się w ciągu 3 miesięcy.

Obecnie dobiegają końca roboty związane z niwelacją terenu, a także budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociąg. W ramach inwestycji zostanie jeszcze wykonany kanał teletechniczny oraz droga wewnętrzna wraz z oświetleniem.

Wcześniej udało się zakończyć pierwszy etap prac, w ramach którego przygotowano teren jednej z dziewięciu działek. Dzięki temu możliwe było ogłoszenie przetargu zakończonego wyborem inwestora, który otrzymał pierwsze zezwolenie na działalność w łapskiej podstrefie i nabył prawo wieczystego użytkowania przedmiotowej działki. Kolejne przetargi zostaną ogłoszone po zakończeniu całości prac.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju 2013 r. Prace potrwają do końca czerwca. W sumie w łapskiej podstrefie będzie zlokalizowanych 9 działek o powierzchni ok. 1 ha każda.

Projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki’ jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.