Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. W wyniku nowelizacji strefą zostaną objęte grunty położone w Gorzycach, Radomiu, Rudniku nad Sanem oraz Łapach. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 21 ha.

Plan rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Dzięki włączeniu do SSE nowych terenów w województwach podkarpackim i podlaskim, stworzone zostaną warunki do realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcję eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy.

Rozszerzenie Tarnobrzeskiej SSE o kolejne grunty powinno pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu. W perspektywie kilku najbliższych lat dzięki nowym inwestycjom może powstać ok. 610 miejsc pracy, przy zakładanych nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 178 mln zł. Po zmianach powierzchnia strefy wyniesie ponad  1743 ha.