Szprotawa (woj. lubuskie) wzbogaci się w kolejne tereny. Trwają prace nad przygotowaniem pod inwestycje 150 ha położonych w Wiechlicach.

Trwa realizacja projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy- Etap I – Badania i przygotowanie dokumentacji” współfinansowany ze środków unijnych. W październiku 2012 roku wykonano badania geotechniczne blisko 150 ha terenu w Wiechlicach, w ramach których opracowany operat geotechniczny określił warstwy geologiczne, nośność gruntu oraz poziom lustra wód gruntowych.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem tego terenu. Dokumentację , która ma być przygotowana do grudnia wykonuje firma An Archi Group z Gliwic. Wykonanie tego rodzaju prac niezbędne jest do tego, by w najbliższych latach gmina przystąpiła do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną całego obszaru.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 685 725 złotych z czego wartość dofinansowania wyniosła 85 proc.

Do tej pory Szprotawa z sukcesem przygotowała i promowała tereny inwestycyjne, o czym może świadczyć wygrana w konkursie "Grunt na medal 2012" . W Szprotawie znajduje się również podstrefa Wałbrzyskiej SSE.