W miejsce dawnego kina Kosmos w Szczecinie powstanie budynek biurowy Centrum Kosmos. Na ten cel inwestor, firma Mark Invest, otrzymała wsparcie z Funduszu Jessica. 

Zabytkowy budynek dawnego kina Kosmos podlega ochronie konserwatorskiej i z uwagi na bardzo zły stan techniczny nie pełni aktualnie żadnej funkcji. Dzięki zaangażowaniu środków pochodzących z zasobów Inicjatywy Jessica inwestor planuje zrewitalizować budynek i przystosować go na cele kulturalno-oświatowe oraz poprzez wybudowanie nowego energooszczędnego budynku biurowo-usługowo- naukowego, odtworzyć historyczną zabudowę pierzei ulicy Wojska Polskiego.

Mark Invest planuje wybudować biurowiec z użyciem energooszczędnych technologii. W ramach projektu powstanie 2,3 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Budynek powinien być gotowy do połowy przyszłego roku.

Poza działaniami komercyjnymi, czyli przeznaczeniem pod wynajem całości powierzchni budynku biurowo-usługowego, projekt zawiera elemnty związane z programem Jessica, takie jak rewitalizacja przestrzeni miasta i tworzenie przestrzeni kulturalnych. Na terenie dawnego kina będzie możliwość zwiedzania podziemi Kina Kosmos połączonego z wystawą odrestaurowanych przedmiotów np. kamer, zdjęć itd. Dodatkowo, w nowo wybudowanym budynku inwestor planuje wkomponować przestrzeń przeznaczoną pod kawiarnię – restaurację z mozaiką Kina. W ramach projektu powstanie także przestrzeń edukacyjna przeznaczona do badań i zapoznawania się z nowymi technologiami oraz przestrzeń kulturalna przeznaczona pod wydarzenia związane ze sztuką, promocją sztuki najnowszej czy wyłapywaniem trendów i młodych artystów.