Firma Mostostal Warszawa została wybrana na wykonawcę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 666 mln złotych. Zakład powstanie na Ostrowie Grabowskim. Pierwsze odpady zostaną w nim zutylizowane w grudniu 2015 roku. O kontrakt ubiegały się 4 przedsiębiorstwa: konsorcjum firm: Warbud SA (lider),VINCI Environnement SAS, VINCI Environnement Polska Sp. z o.o., RAFAKO S.A., Mostostal Warszawa S.A. oraz konsorcjum firm: INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH, ERBUD S.A Po kilku miesięcznych analizach wybrano ofertę Mostostalu.

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zostanie zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na finasowanie projektu składa się dotacja z Funduszu Spójności w kwocie 255 mln, pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW - 280 mln zł oraz środki własne w wysokości 47 mln złotych. Wartość całkowita projektu to kwota 711 mln złotych.

Inwestycja zostanie zrealizowana według formuły Zaprojektuj i Wybuduj, w ramach której powstanie nowoczesny, spełniający najwyższe, dostępne techniki i technologie UE w zakresie ochrony środowiska zakład. Spalarnia odpadów zostanie zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić pracę ciągłą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z gwarantowaną ilością godzin co najmniej 7500 na rok. Jej moc przerobowa, dzięki zastosowaniu dwóch linii technologicznych, będzie wynosić 150 000 ton/ rok i około 20 ton na godzinę. Ponadto, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, stwarza też możliwość odzysku energii cieplnej i elektrycznej.

Nowa instalacja ma za zadanie przede wszystkim zmniejszenie ilości składowanych odpadów (w tym i odpadów ulegających biodegradacji), zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów metodami innymi niż składowanie.