Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zakończył modernizację infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w Porcie Szczecin. W najbliższych latach, dzięki m.in. Kontraktowi Terytorialnemu Województwa Zachodniopomorskiego – region czekają kolejne wielkie inwestycje w infrastrukturę, z której korzystać będzie nie tylko gospodarka morska.

- Gratuluję tej inwestycji Zarządowi Morskich Portów i jestem przekonany, że będzie ona służyć rozwojowi gospodarczemu nie tylko portów, a całego naszego regionu. Inwestycja świetnie wpisuje się w strategię rozwoju województwa, którego ważną częścią jest właśnie gospodarka morska. Przed kolejne nami wielkie wyzwanie - Kontrakt Terytorialny. Mam na myśli pogłębienie toru wodnego i portowe inwestycje na ponad półtora miliarda złotych. Korzyści z tych inwestycje z pewnością odczują zachodniopomorscy przedsiębiorcy – mówił obecny na uroczystości wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

W ramach inwestycji „Przebudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa” przedłużono „Nabrzeże zbożowe” i zbudowano nowe „Nabrzeże niemieckie”. Modernizacja półwyspu Ewa umożliwi m.in. równoczesną obsługę kilku statków, w tym dużych jednostek. Wartość inwestycji to ponad 35 mln zł., ponad połowa to środki unijne. W ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, zostanie zrealizowana m.in. rozbudowa infrastruktury portowej (850 mln zł), modernizacja toru wodnego (1,4 mld zł.) czy poprawa dostępności do portów w Szczecinie i Świnoujściu (920 mln zł.) Inwestycje podnoszą znaczenie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, w skład którego wchodzi droga S3 i Nadodrzańska Linia Kolejowa, a jego ważną częścią jest właśnie Zespół Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.