Na szczecińskim Ostrowie Brdowskim powstanie nowoczesny zakład branży off-shore. Warta 50 mln euro inwestycja to początek przekształcania terenów po stoczni "Gryfia".

W Szczecinie podpisano przedwstępną warunkową umowę sprzedaży  przez Szczecińską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A. 20,9 ha gruntu położonego na wyspie Ostrów Brdowski.

Inwestorem jest spółka KSO, powołana do realizacji wspólnego przedsięwzięcia  (joint venture) przez trzy firmy: niemiecką Bilfinger Berger (62,5 proc. udziałów), gdyńską Stocznię „CRIST” (25 proc. udziałów) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS należący do Agencji Rozwoju Przemysłu (12,5 proc. udziałów). Inwestor planuje utworzenie na zakupionym terenie nowoczesnego zakładu produkującego fundamenty morskich siłowni wiatrowych.

Warunkowy charakter zawartej umowy sprzedaży gruntu wynika m.in. z konieczności uzyskania przez strony właściwych  zgód administracyjnych, w tym zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie gruntem zlokalizowanym w granicach portu morskiego.

Wartość inwestycji wyniesie powyżej 50 mln euro. W jej wyniku powstanie około 400 nowych miejsc pracy, w tym część w dziale badań i rozwoju. W nowej fabryce planowana jest roczna produkcja około 80 tys. ton konstrukcji stalowych, stanowiących elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (ok. 80 tzw. fundamentów kratownicowych o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton). Głównymi ich odbiorcami będą firmy niemieckie i brytyjskie.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat rynek będzie potrzebował nawet 5,5 tysiąca tego typu fundamentów. Szczecińska fabryka ze względu na dobrą lokalizację, najnowocześniejsze technologie oraz wykwalifikowane kadry, w znacznej części wywodzące się ze szczecińskiego przemysłu stoczniowego, zamierza odegrać istotną rolę w rywalizacji o obiecujący rynek wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki morskiej (off-shore).

To początek przeobrażania terenów należących do szczecińskiej stoczni. Przeprowadzona dziś transakcja rozpoczyna realizację przez SSR „Gryfia” S.A. procesu  kondensacji majątkowej, zakładającego zlokalizowanie prowadzonej działalności stoczniowej  docelowo na obszarze ok. 5,4 ha.

Obecnie stocznia "Gryfia" prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami, zainteresowanymi ulokowaniem na pozostałych wolnych terenach inwestycyjnych (ok. 15 ha)  własnej działalności produkcyjnej lub powierzeniem do realizacji nowych kontraktów, których wykonanie wymagać będzie przeprowadzenia procesów inwestycyjnych.