Polska, wraz z całą Unią Europejską, ma szansę na zwiększenie amerykańskich inwestycji. Wszystko to dzięki negocjowanej Umowie TTIT (Transatlantic Trade and Investment Partnership), mówiącej o wymianie handlowej i inwestycyjnej między UE a USA. 

- Zależy nam na dobrych relacjach gospodarczych i handlowych z USA, dlatego jesteśmy otwarci na dialog z amerykańskim biznesem i czekamy na zbliżające się porozumienie handlowe Unia–USA - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński na spotkaniu z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu. Rozmowy z udziałem reprezentantów Ambasady USA i Departamentu Handlu USA odbyły się 12 czerwca.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że Stany Zjednoczone Ameryki są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

– Cieszy nas rosnące zainteresowanie amerykańskiego biznesu Polską, jako atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Jesteśmy zarówno centrum produkcyjnym, jak i badawczo-rozwojowym, a także ośrodkiem myśli naukowej, centrum rozliczeń finansowych i usług High Tech  – powiedział wicepremier.

Jak zauważyła Joanna Bensz, członek zarządu Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham), Amerykanie są głównymi inwestorami w Polsce.

- Dzisiaj zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy jeszcze ułatwić te inwestycje - podkreśliła Joanna Bensz.

Minister gospodarki zwrócił także uwagę na zrównoważony poziom wymiany handlowej obu krajów.

– Z jednej strony kapitał amerykański jest aktywny na polskim rynku szczególnie w dziedzinie ITC i nowych technologii. Z drugiej, widzimy wzrost polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych, co potwierdza konkurencyjność polskiej gospodarki i rodzimych wyrobów – zauważył wicepremier Piechociński.

12 czerwca odbyło się także polsko-amerykańskie forum zorganizowane przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce oraz US Poland Business Council z udziałem  wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik. W spotkaniu wzięły udział firmy m.in.  z sektora produkcyjnego oraz obronnego, w tym International Paper, czy Sikorsky Aircraft. Uczestnicy spotkania podkreślali m.in. znaczenie i wpływ TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) na polską gospodarkę.

Wiceminister Antoniszyn-Klik poinformowała, że podpisanie porozumienia handlowego pomiędzy UE i USA (TTIP) zakłada otwarcie rynku amerykańskiego na małą i średnią przedsiębiorczość

 – To porozumienie zwiększy konkurencyjność Polski i Unii Europejskiej na globalnym rynku. Liczymy, że zawarcie TTIP wpłynie na zwiększenie wymiany handlowej przede wszystkim Polski ze Stanami Zjednoczonymi – oceniła wiceminister.

Wiceminister podkreśliła również, że inwestorzy czekają na konkretne rozwiązania w kwestii inwestycji w Polsce.

- Inwestorzy zwrócili uwagę, że Polska powinna się bardziej zintegrować z krajami regionu, aby zwiększyć mix promocji - uzupełniła wiceminister.

Komisja Europejska szacuje, że zniesienie barier handlowych miedzy UE a USA przyniesie korzyści UE, w tym dla Polski, w wysokości ok. 119 mld euro rocznie oraz 95 mld euro dla USA. Szczególne szanse rozwoju dla Polski dotyczą głównie sektora lotniczego, telekomunikacyjnego oraz produkcji maszyn przemysłowych i urządzeń medycznych.

Zapytana o to jak dużą część tej kwoty będzie stanowił polski wkład, wiceminister zaznaczyła, że wiele będzie zależało od innowacyjność polskich firm. Ilona Antoniszyn-Klik zaznaczyła również, że Polska ma nadzieję zyskać znaczenie w handlu z USA.

- Nasze ambicje polityczne nie odzwierciedlają się w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, dla których jesteśmy dopiero 13. partnerem handlowym w Europie - dodała wiceminister.

TIIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) jest porozumieniem handlowym pomiędzy dwiema gospodarkami (UE, USA), które reprezentują 60 proc. światowego PKB i 1/3 handlu.