W Ciechanowie istnieje możliwość objęcia terenów inwestycyjnych podstrefą Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się w tej sprawie w Ministerstwie Gospodarki z wicepremierem Januszem Piechocińskim.

Prezydent Krzysztof Kosiński zapowiedział, że w ciągu dwóch tygodni złoży do Ministerstwa Gospodarki wniosek ze wskazanymi terenami.

– Mamy tereny inwestycyjne, które mogą być tą podstrefą objęte i będziemy się o to starać. Dla inwestorów oznacza to ulgi i wsparcie, co stanowi szansę szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział prezydent. Podstrefa objęłaby kilkanaście hektarów gruntów.

Wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział między innymi budowanie w strefach kolejnych hal przemysłowo-usługowych oraz wprowadzanie korzystnych dla przedsiębiorców mechanizmów związanych z wysokością składek ZUS, zwłaszcza dla startujących małych firm. Podkreślał, że tego typu podejmowane działania mają na celu pobudzanie przedsiębiorczości.

– Będziemy się starać nadać superpriorytet tej inicjatywie. Strefa będzie swoistym aniołem biznesu dla małych i średnich firm także na terenie Ciechanowa – zaznaczył wicepremier.

W spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki wzięli udział również przedstawiciele firmy IL Cosmetics, która planuje poszerzenie działalności i stworzenie około 200 nowych miejsc pracy w Ciechanowie. Również dla tej inicjatywy zapowiedziano wsparcie między innymi poprzez włączenie jej w ministerialny projekt, związany z systemem szkoleniowym.