Rada Ministrów właśnie przyjęła raport Centrum Informacyjnego Rządu o realizacji ustawy o działalności SSE. Suwalska strefa - jedna z najmniejszych w kraju –znalazła się w połowie stawki.

W ubiegłym roku firmy działające w 14 specjalnych strefach ekonomicznych zainwestowały przeszło 7,3 mld zł. W tym czasie wydano w sumie 253 zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, co stanowiło prawie 15 proc. wszystkich ważnych zezwoleń wydawanych od początku funkcjonowania stref. Autorzy raportu ocenili, że jednym z istotnych czynników, który mógł mieć wpływ na wzrost zainteresowania przedsiębiorców działalnością w strefach było wydłużenie okresu ich funkcjonowania do 2026 r.

– W strefach chętnie lokują swój kapitał zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy. Wszyscy w równym stopniu korzystają z możliwości rozwoju, jakie oferują strefy – podkreśla Janusz Piechociński wicepremier, minister gospodarki.

Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały strefy katowicka, wałbrzyska i łódzka. Suwalska uplasowała się na siódmej pozycji (w przeliczeniu nakładów inwestycyjnych na jeden hektar). W połowie stawki znalazła się także pod względem utworzonych miejsc pracy (w przeliczeniu na jeden hektar).

CIR podał również, że na koniec minionego roku średni stopień zagospodarowania SSE wyniósł 61 proc. Największy był w strefie suwalskiej (77,7 proc.), a najmniejszy w legnickiej (29,9 proc.).

- Jesteśmy regionem, na który patrzy się z zewnątrz jako ciekawe miejsce do inwestycji, z niskimi kosztami pracy i dobrze przygotowanym do tego terenami. Raport tylko to potwierdził. Naszą skuteczność najlepiej obrazuje podstrefa Białystok, którą w niespełna trzy lata zapełniliśmy bardzo ciekawymi inwestycjami. W stolicy województwa podlaskiego powstały nie tylko nowe miejsca pracy, ale również innowacyjne technologie i zachodnie systemy zarządzania - mówi Robert Żyliński, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W komunikacie wskazano również, że od początku działania stref, czyli od 1996 r., do końca 2013 r. wartość inwestycji w strefach przekroczyła 93,1 mld zł, a w tylko 2013 r. było to 7,3 mld zł. Suwalska SSE powstała 18 lat temu. Dziś działalność w strefie prowadzi 81 firm z kapitałem polskim i zagranicznym (m.in. z Niemiec, Danii, Szwajcarii, Litwy, Ukrainy, Holandii i Szwecji). W firmach działających na terenach SSSE zatrudnionych jest przeszło 6 tys. osób, a wartość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorców przekroczyła 2 mld zł.  W ubiegłym roku strefa wydała 10 zezwoleń (z czego trzy firmom zagranicznym: Ukraina, Dania i Holandia). Wartość inwestycji wyniosła ponad 290 mln zł. Przedsiębiorcy zadeklarowali zatrudnienie 355 osób i utrzymanie dotychczasowych blisko tysiąca miejsc pracy.