1 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które rozszerza SEE o podstrefę Stary Sącz. Inwestorzy będą mieli do dyspozycji 2 ha gruntów przy ul. Wielki Wygon, a w całej starosądeckiej Strefie Aktywności Gospodarczej już 7 ha.

- Konsekwentnie realizujemy to, co założyliśmy kilka lat temu – w Starym Sączu muszą powstawać nowe miejsca pracy - podkreśla burmistrz Jacek Lelek. - Starosądecka Strefa Aktywności Gospodarczej to jeden z najistotniejszych elementów naszej strategii, a przedsiębiorcy to najważniejszy bodaj składnik naszej wspólnoty samorządowej, jeden z najważniejszych warunków rozwoju. Chcemy, by nasz samorząd był dobrym miejscem do prowadzenia biznesu, dlatego złożyliśmy wniosek o włączenie w Specjalną Strefę Ekonomiczną i dziś jesteśmy w strefie.

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyspy, gdzie dużym firmom po prostu opłaca się prowadzić działalność ponieważ mogą liczyć na różne zwolnienia podatkowe. Co ważne zwolnienia te dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, a nie lokalnemu samorządowi. 2013 Rada Ministrów zmieniła 14 rozporządzeń dotyczących SSE, przedłużając funkcjonowanie stref do 31 grudnia 2026.

- Krakowski Park Technologiczny, czyli spółka, która zarządza krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną reklamuje się hasłem: Po sukces przyjdź do Krakowskiego Parku Technologicznego. Dziś można powiedzieć: Po sukces przyjdź do Starego Sącza – nie ukrywa zadowloenia zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – To dla nas świetna informacja. Inwestorzy czekali na tę decyzję. SEE obejmie dokładnie 1,91 ha gruntu wokół starej oczyszczalni. Są zainteresowane firmy, grunt sprzedamy oczywiście w drodze przetargu.

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starym Sączu to najważniejsza część większej całości, czyli Starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Będą ją tworzyć trzy obszary: działki scalane i wykupywane przez nasz samorząd wokół ul. Wielki Wygon, na Piaskach i w rejonie przy rondzie Jana Pawła II. Łącznie do dyspozycji przedsiebiorów jest 7 ha gruntów.