Na terenie Starachowickiej SSE będzie miała nowa inwestycja, a już działający w strefie przedsiębiorca zdecydował się na reinwestycje.   

Pierwsze zezwolenie otrzymało szwedzkie przedsiębiorstwo Alucrom Kielce, który na nieruchomości w podstrefie Morawica rozbuduje istniejący zakład i zwiększy jego zdolności produkcyjnych. Firma zobowiązała się do inwestycji na poziomie co najmniej 1 mln 10 tys. zł do 31 marca 2018 roku. Dodatkowe zatrudnienie w rozbudowanej fabryce znajdzie co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do końca czerwca 2018 roku, a w zakładzie utrzymane zatrudnienia na poziomie co najmniej 52 pracowników do 30 czerwca 2023 r.

Drugie zezwolenie otrzymała polska firma KB-PRO, która na nieruchomości zabudowanej w podstrefie Suchedniów uruchomi zakład produkujący naczepy samochodowe, różnego rodzaju zabudowy oraz samochody specjalizowane. Spółka zobowiązała się do zainwestowania minimum 3 mln 750 tys. zł do końca 2016 roku i zatrudnienia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do 31 marca 2016 roku i utrzymanie tego zatrudnienia przez 3 lata. Nowa inwestycja zostanie zakończona do 31 marca 2017 roku.