Plany specjalnych stref ekonomicznych na 2015 r. przewidują wydanie 217 zezwoleń, których zobowiązania to inwestycje rzędu 7,7 mld zł. Według szacunków powinno zostać utworzonych ok. 11 tys. nowych miejsc pracy.

Jednym z pomysłów mających stanowić nowość, w stosunku do dotychczasowych zachęt dla inwestorów jest koncepcja tworzenia obszarów aktywności inwestycyjnej wzdłuż dróg ekspresowych we ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Jego realizacja wymagać będzie zaangażowanie jak największej liczby podmiotów. Nad takimi projektami pracują już zarządy kilku stref. Legnicka SSE buduje koncepcję wzdłuż drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubawka – Jelenia Góra – Jawor – Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów. Strefy pomorska, słupska i kostrzyńsko – słubicka tworzą wspólnie projekt „S6 - nadmorski szlak inwestycyjny” łączący atrakcyjne obszary inwestycyjne Polski północnej, rozciągającej się miedzy polskim portami morskimi. Katowicka SSE to projekt „4 S” oparty na aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych wzdłuż czterech dróg ekspresowych – S69, S1. A1, DTŚ (Drogowa Trasa Średnicowa), których przebieg układa się w kształt cyfry „4”.

Z myślą o MSP tworzone będą we współpracy z samorządami Lokalne Parki Przemysłowe. Powstaną inkubatory i hale pod wynajem. Wzmocniona zostanie działalność doradcza ukierunkowana na specyficzne potrzeby małych i średnich firm. Kontynuowane będą działania na rzecz powstawania i rozwoju już istniejących klastrów, stanowiących źródło nowych technologii.

Rok 2015 otwiera przed strefami nowe perspektywy. Zaangażowanie się zarządzających SSE w szkolnictwo zawodowe i aktywizację nowych terenów inwestycyjnych dodatkowo uatrakcyjnią ofertę stref.