Ministerstwo Gospodarki wystartowało na swojej stronie z licznikiem inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Z ostatnich obliczeń wynika, że przyrost inwestycji w Strefach wynosi 215 zł na sekundę.

Dobre wyniki w Strefach cieszą, ale potrzebna jest również nowelizacji ustawy o SSE, żeby kolejni inwestorzy mogli otrzymywać zezwolenia. Wbrew pierwotnym założeniom nie udało się jej uchwalić jeszcze w październiku. Dzisiaj, 5 listopada, odbędzie jej pierwsze czytanie w Sejmie.

- Nowelizacja ustawy przyniesie uproszczenie procedur oraz dodatkowe uprawnienia dla Stref. Nowa ustawa to bardziej racjonalne spojrzenie na rolę SSE - mówi wicepremier Janusz Piechociński.