Dzięki decyzji Rady Ministrów zmieniającej rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej, firma Meble Negro rozbuduje istniejącą w Czarnej fabrykę mebli.

Do strefy zostanie włączone 7,9157 ha, wyłączone będzie 15,5202 ha, skorygowana będzie powierzchnia podstrefy Słupsk-Włynkówko. W efekcie tych zmian powierzchnia strefy zmniejszy się i wyniesie 816,7878 ha. Zmiana granic sse daje szansę na powstanie nowych inwestycji w województwie pomorskim. Strefą zostaną objęte grunty w Czarnej, wyłączenia dotyczą terenów z podstref: Tuchom i Koszalin.

W Czarnej przedsiębiorstwo Meble Negro spółka komandytowo-akcyjna rozbuduje istniejącą fabrykę mebli. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 30 mln zł. Utworzonych powinno być co najmniej 150 nowych miejsc pracy w strefie, a w jej otoczeniu ok. 30. Utrzymane będzie 19 etatów. Termin zakończenia projektu to II kwartał 2016 r.