W Wolsztynie (woj. wielkopolskie) zakończyła się budowa hali dla firmy Hama Plus. Obiekt o kubaturze 36,9 tys. m sześć. został wykonany przez Skanska w ciągu dziewięciu miesięcy. Wartość kontraktu wynosi 9,4 mln zł netto.

W ramach inwestycji Skanska wybudowała halę produkcyjną wraz z zapleczem socjalno-technicznym i pomieszczeniem biurowym dla firmy Hama Plus - największego producenta jednodniowych piskląt brojlerowskich w Polsce. Halę została wykonana w konstrukcji stalowej, słupowo-ryglowej, w układzie trzynawowych ram płaskich, usytuowanych prostopadle do długości hali.

Prace przy projekcie objęły m.in. wykonanie instalacji: centralnego ogrzewania, zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej oraz wentylacji: grawitacyjnej w części biurowej i mechanicznej w hali produkcyjnej. Cały obiekt został wyposażony w sprzęt i akcesoria sanitarne oraz socjalne.

Skanska zrealizowała także niezbędną infrastrukturę, w skład której wejdą: płyty fundamentowe pod silosy paszowe i urządzenia wylotów wentylatorów, utwardzenie terenu pod śluzę przejazdową dla klientów firmy oraz zbiorniki na ścieki sanitarne z budynku technicznego. Skanska zagospodarowała również teren wokół obiektu poprzez utwardzenie dróg i placów manewrowych, wykonanie parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz ogrodzenie terenu.