Sejny przygotują tereny dla inwestorów. Zarząd Województwa przyznał miastu dotacje – 1,4 mln zł z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Sejny zgłosiły się na konkurs, prowadzony w pierwszym półroczu 2017 roku, w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne. Przeszły pozytywnie ocenę i decyzją Zarządu, uzyskają dofinansowanie.

W ramach tego projektu miasto uzbroi grunty w sieci wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną, wykona oświetlenie oraz wybuduje drogi, które zapewnią dojazd do tego miejsca. W efekcie powstaną cztery atrakcyjne działki, liczące łącznie 4 ha powierzchni. Co ważne, grunty te wchodzą w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, więc inwestorzy, którzy zdecydują się ulokować tu swoje firmy, mogą liczyć na ulgi i preferencyjne warunki.

Koszt inwestycji to 1,7 mln zł, natomiast dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 1,4 mln zł.