Strefa Aktywności Gospodarczej w Jaśle będzie lepiej skomunikowana dzięki nowej inwestycji drogowej.

Inwestorem zadania pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73”, o wartości około 24 mln zł, jest Województwo Podkarpackie. Miasto Jasło przekaże na ten cel blisko 4 mln 140 tys. zł.

– Jest to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych na terenie naszego miasta, która w znacznym stopniu wpłynie na poprawę sytuacji komunikacyjnej Jasła. Skierowanie na nią ruchu samochodów na kierunku Pilzno-Krosno i Pilzno-Gorlice, odciąży ulicę Lwowską – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

W zakres prac wchodzą m.in.: budowa odcinka o długości 1400 m, obiekt mostowy nad potokiem Warzyckim, przebudowa sieci ciepłowniczej, budowa ronda na drodze krajowej nr 28, budowa włączenia do ronda Solidarności na drodze krajowej nr 73, przebudowa ul. Konopnickiej oraz ścieżka rowerowa na całej długości po stronie prawej.  

Inwestycja poprawi komunikację ze Strefą Aktywności Gospodarczej, przez co w znacznym stopniu odciąży drogi dojazdowe do jasielskich terenów inwestycyjnych. Prace mają zostać zrealizowane do końca 2019 roku.

Strefa Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce (SAG), to teren o powierzchni 256 ha na Osiedlu Brzyszczki w Jaśle, ograniczony ulicami: Marszałka Piłsudskiego, Bieszczadzką, Fabryczną oraz torami kolejowymi, z czego na działalność przemysłową wydzielono obszar 200 ha. Obszar Strefy jest objęty przyjętymi przez Radę Miejską Jasła Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (najmniejsza powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 0,5 ha).

Rozwój SAG ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta Jasła. Z tego względu, od wielu lat konsekwentnie realizowane są działania mające na celu przygotowanie terenów przemysłowych SAG pod inwestycje.