W podstrefie Łódzkiej SSE w Radomsku zainwestuje nowy inwestor, producent wyrobów z papieru i tektury. Firma VPK Packaging wyda prawie 59 mln zł.

Spółka VPK Packaging jest częścią międzynarodowej Grupy VPK zajmującej się produkcją produktów z papieru i tektury. VPK Packaging jest spółką celową powołaną do zrealizowania inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu produkującego opakowania z tektury.

W związku z nową inwestycją firma zamierza ponieść na terenie podstrefy w  Radomsku kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 58 mln 800 tys. zł do końca czerwca 2016 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy co najmniej 30 pracowników do dnia 30 czerwca 2016 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

To nie pierwsza inwestycja Grupy VPK Packaging. W ubiegłym roku grupa reinwestowała ponad 400 tys. zł na terenie Radomska. Działa tam już spółka Aquila Radomsko.