Celem porozumienia, które podpisało sześć instytucji z Radomia i Warszawy jest m.in. stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo – rozwojowej oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów w regionie radomskim.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane 6 maja w Radomiu pomiędzy: Polską Grupą Zbrojeniową S.A., Agencją Rozwoju Przemysłu S.A, Politechniką Warszawską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym, Radomskim Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o.

Agencja Rozwoju Przemysłu zaangażuje się aktywnie w realizację porozumienia m.in. poprzez Platformę Transferu Technologii.

- Zależy nam, aby w wyniku tej współpracy powstawały innowacyjne projekty, które będą trafiać na Platformę Transferu Technologii, gdzie będziemy je upowszechniać i wspierać w zakresie poszukiwania finansowania – powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes ARP S.A..

Porozumienie zakłada współpracę podmiotów na rzecz rozwoju regionu radomskiego. Ich działania będą się skupiać na m.in. budowaniu sprzyjających warunków do prowadzenia badań i rozwoju, wspieraniu procesów transferu technologii ze środowiska naukowego do biznesu, upowszechnianiu dostępu do wiedzy i najnowocześniejszych badań oraz budowaniu rynku pracy.