Władze Radomia i gminy Jedlnia Letnisko chcą współpracować przy tworzeniu obszaru aktywności gospodarczej. Na terenie o powierzchni 50 hektarów, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, mogłyby powstawać nowe zakłady przemysłowe.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski i wójt Jedlni Letnisko Piotr Leśnowolski podpisali list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Ma to sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego Gmina Miasta Radomia ma zaprojektować połączenie drogowe zapewniające dojazd do terenów przemysłowych po przebudowie ulicy Wojska Polskiego. Z kolei władze Jedlni Letniska deklarują gotowość przystąpienia do prac nad zmianą przeznaczenia gruntów na inwestycyjne. - Jesteśmy wspólnie zainteresowani rozwojem naszego regionu, a to jest teren, który daje wielkie możliwości potencjalnym inwestorom. Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy bardziej konkurencyjni w stosunku do wielu innych regionów, które także zabiegają o nowe inwestycje - podkreślił prezydent Radosław Witkowski.

Teren, na którym miałby zostać utworzony obszar aktywności gospodarczej znajduje się w granicach administracyjnych gminy Jedlnia Letnisko. Jest położony w sąsiedztwie dróg krajowych nr 9 i 12, torów kolejowych i drogi do Natolina. - Nasza gmina nie jest gminą typowo rolniczą. Wiele działek zostało już przekształconych w działki budowlane. Ten obszar wydaje się być natomiast idealnym do przekształcenia w teren przemysłowy - powiedział podpisując list intencyjny wójt Piotr Leśnowolski.