3 lipca w Bałtycki Porcie nowych Technologii w Gdyni odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące misji gospodarczej do Hiszpanii (Vigo).

W trakcie spotkania będzie się można dowiedzieć na temat możliwości udziału w dofinansowanej misji gospodarczej do Hiszpanii, regionu miasta Vigo. Planowane spotkania w Vigo obejmie m.in. przemysł stoczniowy, port w Vigo, czy sektor rybołóstwa. Termin misji jest jeszcze do ustalenia (wrzesień, paźdzernik)

Miasto Vigo leży w prowincji Pontevedra, wchodzącej w skład wspólnoty autonomicznej Galicji, położonego w północno-zachodniej części kraju. Charakteryzuje się zróżnicowaną gospodarką związaną z rybołówstwem, przemysłem, handlem, turystyką i usługami. Miasto tradycyjnie uznawane jest za motor napędowy gospodarki i przemysłu Galicji; warto odnotować, że w 2014 roku Vigo było gminą o najwyższym PKB w całej wspólnocie galicyjskiej.