Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała pierwszą w Polsce decyzję o wsparciu inwestycji według nowej ustawy o wspieraniu inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej. Otrzymała ją spółka Plastica z województwa kujawsko-pomorskiego, wchodząca w skład Grupy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, produkująca wyroby higieniczne i medyczne.
 
Ustawa, która zmieniła zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, weszła w życie 30 czerwca 2018 r., zniosła granice stref.  Jej główne założenie polega na tym, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat jest niezależne od miejsca inwestycji. Nowy system wspierania inwestycji przyniósł przełomowe rozwiązania m.in. rozszerzył zasięg terytorialny Specjalnych Stref Ekonomicznych z 0,08% obszaru kraju na teren niemal całej Polski, zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, sytuacji gospodarczej w regionie i jego strategicznych potrzeb w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
 
Wydana właśnie decyzja zezwalająca na działalność w ramach strefy ekonomicznej, a tym samym zwalniająca inwestora z części podatku dochodowego na okres  15 lat, jest pierwszą taką decyzją w Polsce. Spółka Plastica z Frydrychowa w powiecie golubsko-dobrzyńskim, zadeklarowała inwestycję o łącznej wartości 82 mln zł oraz zatrudnienie 10 nowych pracowników. Spółka zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu we Frydrychowie wytwarzającego wyroby higieniczne i medyczne.
 
– Bardzo mnie cieszy, że w 2 tygodnie po wejściu w życie rozporządzeń do ustawy o wspieraniu inwestycji mamy już pierwszego beneficjenta tych zmian, a kolejne decyzje w innych  strefach są na finiszu. To pokazuje jak bardzo nowy system wspierania inwestycji był potrzebny i oczekiwany przez przedsiębiorców. Co ważne, nowe zasady zaprojektowaliśmy tak, by mogły z nich w większym stopniu korzystać rodzime przedsiębiorstwa. I są tego efekty. Pierwszy beneficjentem wsparcia na nowych zasadach jest polska spółka Plastica - część Grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., działającej z powodzeniem od ponad 65-lat. Satysfakcja jest tym większa, że inwestycja ma charakter innowacyjny i związana jest z jednym ze strategicznym sektorów wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
 
– Ta decyzja to przypieczętowanie zmian, które były oczekiwane przez inwestorów od kilkunastu lat. Dziś otwieramy nowy rozdział w historii specjalnych stref ekonomicznych i co najważniejsze zarówno inwestorzy, jak strefy są do tego procesu dobrze przygotowani. Pamiętajmy, że spółki zarządzające odgrywają teraz nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji. Będą głównym punktem kontaktu w regionie, centrum wiedzy dla inwestora. Stawiamy na ambitne przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Nie mam wątpliwości, że nowe prawo  istotnie zmieni pejzaż gospodarczy kraju – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. 

Spółka Plastica uzyskała 7 na 10 punktów za deklarowane spełnienie kryteriów jakościowyc), m.in. za inwestycję w branże zgodne z polityką rozwojową kraju, za lokalizację inwestycji, osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu, utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, za działalność gospodarczą o niskim negatywnym wpływie na środowisko, wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pracowników oraz współpracę ze szkołami branżowymi.
 
Plastica to jedna z 56 spółek Grupy TZMO, która zatrudnia 7600 pracowników. To polski producent i dostawca produktów medycznych,  higienicznych, kosmetycznych (m.in. bella, seni, happy,) na ponad 80  rynków w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Dalekim Wschodzie oraz Australii. Produkty TZMO powstają w oparciu o najnowocześniejsze technologie na świecie. Plastica działa w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od 2008 roku. We Frydrychowie ma pięć zakładów produkcyjnych, w których pracuje 1400 osób.


- Jesteśmy dumni, że nasza Strefa jako pierwsza w kraju udzieliła wsparcia w ramach nowych przepisów strefowych. Cieszy na tym bardziej fakt, że wsparcie to trafia do polskiej firmy, która stawia na rozwój technologiczny i deklaruje wysoko jakościowe miejsca pracy – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
Do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgłaszają się kolejni inwestorzy. To m.in. efekt autorskiego projektu spółki „Strefa w każdej gminie”. W ciągu kilku miesięcy poprzedzających obowiązywanie nowej ustawy przedstawiciele PSSE dotarli  z informacją o zmianach  do niemal wszystkich spośród 226 gmin w swoim obszarze działania (w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim). Na spotkaniach z samorządami i przedsiębiorcami w gminach prezentowali  i wyjaśniali najważniejsze założenia ustawy.
 
 - Przedsiębiorcom, którzy do tej pory nie korzystali albo nie znali narzędzia strefowego,  pokazaliśmy, że „nowa” strefa to przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich polskich  firm. Nowe zasady przyznawania ulg umożliwią korzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie przedsiębiorstw, które do tej pory były praktycznie wykluczone z możliwości otrzymania tego rodzaju wsparcia. Nowe przepisy są dla nich szansą rozwoju -  dodaje zarządzający PSSE  Paweł  Lulewicz.
 
Założenie ustawy
 
Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpiły dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Zachęty podatkowe są teraz dostępne na całym obszarze kraju. Inwestorzy będą częściowo zwolnieni z podatku CIT i PIT niezależnie od miejsca inwestycji. Zwolnienia podatkowe dotyczą jedynie przedsiębiorców, który planują nowe projekty inwestycyjne. Decyzje o wsparciu  będą przyznawane na okres 10, 12 lub 15 lat. Na zwolnienie liczyć mogą inwestycje spełniające określone kryteria ilościowe (wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uzależniona będzie od stopy bezrobocia w powiecie) oraz jakościowe (np. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi, wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych). Wysokość pomocy publicznej zależy od sytuacji gospodarczej danego województwa i wynosi od 25 proc. do 50 proc. planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Odstępstwo od tej reguły przewidziano dla województwa mazowieckiego, gdzie intensywność wyniesie od 10 proc. do 35 proc. Dla małych i średnich przedsiębiorców pomoc publiczna będzie wyższa odpowiednio  o 20 i 10 punktów procentowych.

Ustawa nie wprowadza żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o SSE, będą zwolnieni z podatku do 2026 roku.