6 marca Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia rozszerzającego mielecką specjalną strefę ekonomiczną o pohutnicze tereny inwestycyjne w Częstochowie. Komitet rekomendował projekt rozporządzenia Radzie Ministrów, która zajmie się nim już 11 marca - czytamy na blogu wiceminister finansów Izabeli Leszczyny.

Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmie swoim działaniem ponad 34 hektary gruntów. Wszystkie mają uregulowany stan prawny – są własnością Skarbu Państwa (Operator ARP). Grunty są w większości uzbrojone i dobrze skomunikowane. Inwestorzy, dzięki preferencyjnym warunkom, korzystając z pomocy publicznej, będą mogli tworzyć nowe miejsca pracy. To szczególnie ważne dla Częstochowy w kontekście informacji z lokalnego rynku pracy.

Jak wynika z informacji przekazanych przez minister Izabelę Leszczynę Operator ARP i RFG S.A. (sąsiadująca spółka SP) prowadzą intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi budową zakładów na terenach objętych działaniem specjalnej strefy ekonomicznej.