Unibep nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu w Poznaniu za ponad 14 mln zł.

Należąca do Unibep spółka Czarnieckiego z siedzibą w Poznaniu nabyła 9 stycznia prawo użytkowania wieczystego (po spełnieniu się warunku nieskorzystania przez prezydenta m.st. Poznania z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu) dwie działki na użytkowaniu wieczystym.

Umowa ostateczna została podpisana z firmą Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa, na mocy której spółka Lobo przeniosła na rzecz spółki Czarnieckiego prawo użytkowania wieczystego działek gruntu numer 13/4, 20/7 i 19/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego.

Cena nabycia nieruchomości: 14 mln 301 tys. zł netto. Na działkach kontynuowana jest realizacja budowa zespołu budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi oraz parkingiem podziemnym. Organizacja całego procesu realizacji inwestycji należy do Unidevelopment, posiadającej 100 proc. udziałów w spółce Czarnieckiego.