Spółka zależna od PBO Anioła, Protea Development, kupuje od „Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w Poznaniu.

15 listopada została zawarta przedwstępna umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Poznaniu, o powierzchni 2.791 mkw. i prawa własności budynku znajdującego się na tym gruncie.

Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, umożliwiającej przebudowę istniejącego budynku na budynek handlowy o powierzchni sprzedaży ok. 1.300 mkw. Umowa powinna zostać podpisana najpóźniej do końca czerwca 2014 roku.