W ubiegłym tygodniu podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Radomskiej Strefy Gospodarczej.

List intencyjny podpisali 6 lutego: prezes PAIiIZ Sławomir Majman, wiceprezes PAIiIZ Anna Polak-Kocińska, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele ARP.

- Inicjatywa Radomskiej Strefy Gospodarczej ma na celu stworzenie nowej gospodarczej alternatywy dla Radomia. Chodzi o jedno: nowe miejsca pracy – podkreślał podczas spotkania prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

- Wykorzystanie potencjału  wielu instytucji gotowych na zasadach partnerskich współpracować na rzecz rozwoju gospodarczego Radomia i regionu radomskiego otwiera przed nami  bardzo dobre perspektywy. Z powstaniem i rozwojem Radomskiej Strefy Gospodarczej wiązać się będą szanse na przezwyciężenie tych trudności, z jakimi od lat boryka się miasto – dodał prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Radom, miasto położone w centralno-wschodniej części Polski, dzięki niedalekiej odległości do Warszawy, zagranicznym oraz polskim inwestorom może zaoferować przewagi komplementarne wobec rynku warszawskiego poprzez m.in. niskie koszty najmu, tańsze nieruchomości. Dodatkowo, region ten posiada niewykorzystane zasoby wykwalifikowanych kadr – blisko 15 tysięcy studentów oraz tysiące absolwentów. Miasto stwarza szanse dla rozwoju sektora usług wspólnych, dzięki czemu może stać się zapleczem biznesowym dla stolicy.

- Konieczna jest współpraca samorządów wszystkich szczebli aby ta nowa inicjatywa osiągnęła sukces – zaznaczyła wiceprezes PAIiIZ Anna Polak-Kocińska.

Perspektywicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego dla Radomia jest także elektromaszynowy przemysł precyzyjny. Jak podkreślał zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych Marek Szostak, istnieje konieczność powiązania nowych sektorów gospodarczych dla Radomia z sektorami priorytetowymi dla kraju oraz dla województwa mazowieckiego.

Inicjatywa stworzenia Radomskiej Strefy Gospodarczej ma na celu otwarcie Radomia na nowe inwestycje przemysłowe, tworzące miejsca pracy w mieście.