Nowe tereny inwestycyjne w gminie Szumowo (woj. podlaskie) ma obejmować obszar 45 hektarów. Przylegają one do węzła drogowego Szumowo na drodze ekspresowej S8 i do drogi powiatowej relacji Szumowo-Srebrna. Są to w tej chwili użytki rolne i niewielkie uprawy leśne. Atutami tych terenów są na pewno szybki dojazd do drogi krajowej nr 8 i przygotowane przejścia technologiczne przez tę drogę dla kanalizacji, wodociągu i gazu.

Rozmowy z inwestorami wójt gminy Szumowo, Jarosław Cukierman zaczął prowadzić w momencie ustaleń dotyczących targowicy w miejscowości Ostrożne, gdzie miały się znaleźć również zakłady skupiające rolnictwo, m.in. dom aukcyjny. Inwestycja ta nie doszła jednak do skutku, ponieważ w tym samym czasie samorząd gminy Zambrów powziął plan budowy targowicy na terenie swojej gminy.

- Wybudowaniem nowych zakładów produkcyjnych na tych terenach zainteresowanych jest 5 przedsiębiorstw. Są to przedsiębiorstwa produkujące pasze dla zwierząt, zbiorniki metalowe dla rolnictwa, fabryki mebli, żywności oraz hotel. Pracę w nich ma znaleźć łącznie od 190 do nawet 300 osób, - informuje Jarosław Cukierman, wójt gminy Szumowo.

Około 25 hektarów na tym obszarze, jak udało nam się dowiedzieć, zostało już wykupionych z przeznaczeniem na zakłady produkcyjne. O zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie złożyło dotychczas wnioski dwóch przedsiębiorców. Podczas ostatniej sesji Rady Wójt Gminy Szumowo poinformował, że plany przedsięwzięć są na tyle realne, że firma, która chce najwięcej zainwestować ma już pozwolenia na dysponowanie gruntem i przystąpiła do prac projektowych.

Nowe zakłady produkcyjne na tym terenie miałyby ruszyć za 5-6 lat.