Uzbrojenie terenów inwestycyjnych i przebudowa ul. Cukrowniczej to inwestycje, jakie wkrótce zrealizowane zostaną przy wsparciu środkami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Decyzję o przyznaniu dotacji - w wysokości 13 mln 347 tys. 764 zł i 78 gr. - na złożone przez Gminę Łapy wnioski, w ramach Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, podjął Zarząd Województwa Podlaskiego.

W ramach tej inwestycji zaplanowano uzbrojenie w Łapach kolejnych 12 ha terenów inwestycyjnych oraz kompleksowy remont ul. Cukrowniczej, czyli drogi dojazdowej do Podstrefy Łapy. Pieniądze będą przeznaczone także na budowę drogi przez tereny dawnych ZNTK, co zapewni bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych, zwiększając ich dostępność i atrakcyjność. Poprawi się także komfort korzystania z drogi przez mieszkańców Łap.

- Otrzymanie ponad 13 milionów dotacji to ogromny sukces, dzięki któremu możemy wykonać planowaną od dłuższego czasu inwestycję. Liczymy, że w ślad za nią na terenie naszej gminy ulokują się nowi inwestorzy dający miejsca pracy i wpływy podatkowe – podkreśla Urszula Jabłońska, burmistrz Łap.

Wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, a zgodnie z harmonogramem prac, nowe uzbrojone tereny inwestycyjne w Łapach będą gotowe w listopadzie 2017 r. Widoczne na zdjęciu zbiorniki akumulacyjne po dawnej cukrowni będą wówczas gotowe na przyjęcie nowych inwestorów.