Od początku roku do końca czerwca Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała inwestorom 14 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Co najmniej kilkunastu inwestorów zamierza skorzystać ze zwolnień na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie z końcem czerwca.
 
Pozyskane w pierwszej połowie 2018 roku firmy zadeklarowały inwestycje na poziomie prawie 184 mln zł, utworzenie 335 nowych miejsc pracy i utrzymanie 1756 etatów.
 
W całym 2017 roku PSSE wydała 36 zezwoleń, w  2015 r. - 15, a w 2016 – 16 zezwoleń.
 
Obecnie inwestorzy oczekują na wydanie przepisów wykonawczych do ustawy, aby złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która znosi granice specjalnych stref ekonomicznych. Główne założenie ustawy polega na tym, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat będzie niezależne od miejsca inwestycji, co ma wyrównywać szanse regionów i stwarzać korzystne warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom. Nowy system umożliwi skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie firm z sektora MŚP,  które nie będą musiały przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Zainteresowanie skorzystaniem z pomocy publicznej w związku z nowymi inwestycjami wyraziło już kilkunastu przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy zamierzają złożyć do PSSE wnioski o przyznanie decyzji o wsparciu. Według wstępnych analiz, minimum 90% ze wspomnianych projektów inwestycyjnych zakwalifikuje się do uzyskania wsparcia.
 
Trwają też  rozmowy z kolejnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi  uzyskaniem decyzji o wsparciu. To m.in. efekt kilkumiesięcznej akcji informacyjnej PSSE „Strefa w każdej gminie”. W ramach tej akcji pracownicy Strefy odwiedzili już  180  gmin, czyli  większość z 226 gmin (w  województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim) w obszarze oddziaływania PSSE.
 
- Celem naszych spotkań  „Strefa w każdej gminie” jest m.in. analiza terenów inwestycyjnych na zarządzanym przez PSSE obszarze. Docieramy do gmin i powiatów, aby zdiagnozować ich potencjał i w oparciu o istniejącą infrastrukturę zbudować ofertę inwestycyjną. Spotykamy się też z przedsiębiorcami, którzy do tej pory nie korzystali albo nie znali narzędzia strefowego. Chcemy im pokazać, że „nowa” strefa to przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, że nie trzeba kupować dużej powierzchni ani budować ogromnego zakładu, aby otrzymać ulgę podatkową  -  podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.