W najnowszym rankingu fDi Magazine, grupa Financial Times, Global Freezones of the Year 2014, wyróżniono polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne.Tegoroczna klasyfikacja stref ekonomicznych odbyła się po raz pierwszy na nowych zasadach uwzględniających podział w zależności od kontynentu

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą strefę dla MŚP w Europie. Wśród Polskich Stref Ekonomicznych wyróżnienie otrzymała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Z kolei Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała nagrodę specjalną za aktywność CSR, w tym programy dla młodych matek, stypendia dla naukowców, szkolnictwo zawodowe. Nagroda za szczególne osiągnięcia została także przyznana Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wałbrzyska SSE została rekomendowana jako miejsce przyjazne inwestorom, przede wszystkim dzięki szczególnej pomocy podczas przeprowadzania przedsiębiorcy przez proces ubiegania się o zezwolenie oraz tak zwaną „opiekę poinwestycyjną”, czyli pomoc w kontaktach z samorządami oraz poddostawcami. W poprzednim rankingu, „Invest-Park” został sklasyfikowany  na 4 miejscu w Europie i 22 na świecie.