Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne znajdują się wśród najlepszych na świecie - wynika z rankingu fDi Magazine.

Spośród wszystkich 14 polskich SSE pięć znalazło się w międzynarodowym rankingu fDi Magazine 50 najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie. Wśród polskich stref najlepsze wyniki osiągnęła strefa Katowicka, która zajęła wysokie 2. miejsce w Europie i 11. na świecie. Pozostałe wymienione w zestawieniu strefy to: Łódzka, Wałbrzyska, Pomorska i Starachowicka nagrodzone za wysoką jakość infrastruktury oraz rozbudowaną sieć transportową.

- Pozycja Polski w rankingach jest niewątpliwie powodem do zadowolenia. Cieszy mnie szczególnie zapowiedź przyjęcia przez Radę Ministrów pakietu sprzyjającego silnemu ożywieniu inwestycyjnemu SSE. Syndrom zamykających się drzwi, wywołany planowaną zmianą przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej w UE, już sam powinien zaowocować ożywieniem na rynku pracy i mądrymi rozwiązaniami - podkreślił Piotr Wojaczek, prezes katowickiej SSE.